U bent hier: Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Oldtimerweb.nl en/of Oldtimers-Te-Koop.nl, op welke manier dan ook.
Op de inhoud en het gebruik van Oldtimerweb.nl en/of Oldtimers-Te-Koop.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van Oldtimerweb.nl en/of Oldtimers-Te-Koop.nl houdt aanvaarding in van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van de website.
Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.
Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl heeft ten alle tijde het recht om informatie die door derden werd geplaatst te wijzigen of te verwijderen.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe:
• enkel informatie te plaatsen die thuishoort in de betreffende rubriek;
• enkel zoekertjes te plaatsen betreffende:
- (onderdelen van, accessoires voor, documentatie over) oldtimer auto's, motorfietsen, bromfietsen, scooters die minstens 30 jaar oud zijn;
- (onderdelen van, accessoires voor, documentatie over) oldtimer vrachtwagens die minstens 30 jaar oud zijn;
- (onderdelen van, accessoires voor, documentatie over) oldtimer tractoren die minstens 35 jaar oud zijn;
- (onderdelen van, accessoires voor, documentatie over) oldtimer stationaire motoren, caravans, werktuigen e.a. die minstens 35 jaar oud zijn.
• geen gebruik te maken van de website voor illegale, immorele of schadelijke doeleinden;
• de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website of derden;
• geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
• geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
• de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de op Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De informatie die op Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl wordt geplaatst door derden zijn geheel vrijblijvend. Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit. Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deze informatie en transacties of contacten die daaruit volgen.

Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor hacking-attacks en andere computermisdrijven. Elk gebruik van deze website is op eigen risico.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Oldtimerweb.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Oldtimerweb.nl.

Overtreding

Oldtimerweb.nl / Oldtimers-Te-Koop.nl behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Nederlandse of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers te analyseren en om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.